VETENSKAPLIGT STÖD FÖR NAPRAPATBEHANDLING!

Idag publicerar Karolinska Institutet en artikel, som ger vetenskapliga belägg för att naprapati är en effektiv behandlingsform både på kort och lång sikt för patienter med vanliga rygg- och nackbesvär. Artikeln, som publiceras på den vetenskapliga webbtidskriften BioMed Central, baseras på en studie om 409 patienter där långtidseffekterna – upp till ett år efter behandlingen – studerats. Huvudförfattare till studien är Eva Skillgate, leg naprapat och forskare vid KI.

Läs studien här: http://www.biomedcentral.com/1471-2474/11/26

– Denna uppföljande studie understryker naprapatins effektivitet som behandlingsform. Precis som i en tidigare publicerad artikel om effekterna efter 3 månader, ges tydliga belägg för att naprapati fungerar bättre vid rygg- och nackbesvär än rekommenderad och bevisat effektiv rådgivning av läkare. Den nya studien påvisar dessutom en kliniskt betydelsefull effekt av naprapati också efter så lång tid som 12 månader, säger Jan Arvidsson, ordförande i Svenska Naprapatförbundet.

– Det vore bra om resultaten får genomslag även i den offentliga vården, som hittills i mycket begränsad omfattning erbjuder patienterna naprapati. Av de ca 1,5 miljoner behandlingar som årligen utförs av landets naprapater , är endast 2–3 % offentligt finansierade.

– Enligt en SKOP-undersökning från 2009 skulle nästan 2 av 3 svenskar föredra att gå till naprapat framför vårdcentral vid ett akut ryggbesvär – om patientavgiften var den samma. För patienterna är det givetvis stor skillnad mellan att erhålla subventionerad vård och att betala ur egen ficka.

– Rygg- och nackbesvär är vanliga åkommor och en stor belastning på primärvården. KI-studien ger vetenskapligt stöd för att naprapati är ett bra behandlingsalternativ vid dessa besvär. Vi hoppas att landstingen ser möjligheterna med att låta naprapater avlasta vårdcentralerna och därmed följa intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen som värnar patienternas rätt att välja vårdform , avslutar Jan Arvidsson.