NAPRAPATI

Ordet naprapati kommer av det tjeckiska ordet "naprapvit" som betyder korrigera och det grekiska ordet "pathos" som betyder lidande. Sammanfattningsvis, ”korrigera orsakerna till lidande”. Naprapatin är närbesläktad med kiropraktiken och utvecklades av
Dr Oakley Smith i Chicago, USA. Oakley Smith föddes 19:e januari 1880. Naprapatin kom senare till Sverige genom Björn J:son Berg 1970. Idag finns ungefär 950 utbildade naprapater i Sverige.

Sedan 1994 utfärdar Socialstyrelsen legitimation till naprapater som fullgjort sin fyråriga utbildning och därefter utfört en ettårig praktisk tillämpning på bl.a. ortopedmottagning. Total Rehabs naprapater är legitimerade av Socialstyrelsen. Naprapaten står likt andra legitimerade yrkeskategorier under hälso- och sjukvårdenslagen med Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet.

På Total Rehab jobbar vi i första hand med fokusering att korrigera orsaken till besväret. Vi är specialiserade på problematik i muskler, leder och skelett. Behandlingen syftar till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Kroppen strävar alltid efter en god total rörlighet. Detta innebär att en nedsatt rörlighet i en del måste kompenseras i en annan del av kroppen, som då får en större rörlighet än normalt. Dess ”överrörliga” delar av kroppen belastas hårdare, vilket kan orsaka värk/smärta. Inskränkt rörelse leder till sämre muskelfunktion, då muskeln mister en del av sin funktion hamnar ofta belastningen i senor och senfästen vilket gör att skaderisken ökar. De flesta människor drabbas förr eller senare av någon typ av skada. Risken för detta är dock mindre om man som utgångsläge har en god muskelfunktion avseende rörelse, koordination och styrka.

Vår utgångspunkt är att kroppen är en helhet och att återskapa total rörlighet är därför av stor vikt. Behandlingen består av justering av leder samt mjukdelsbehandling som massage, triggerpunktsbehandling och muskeltöj. Vid långvariga besvär kombineras detta med akupunktur. Stötvågsbehandling används vid kroniska senbesvär såsom hälsenebesvär, axlar och tennisarmbåge.

Funktionell träning, ergonomi, bålstabilisering och andningsträning instrueras för att förebygga framtida besvär.