..

HANDBOLLSSTUDIE

Under våren och hösten 2010 kommer Martin Asker leg. Naprapat vid Total Rehab att handleda två studenter vid Naprapathögskolan i en studie där man kommer mäta skottprecisionen hos handsbollspelare. Målet är att utvärdera axelträning hos handbollsspelare i juniorålder på elitnivå. Anledningen till skapandet av denna studie är behovet av att fylla den lucka som existerar inom handbollen gällande kastmomentet samt vilka faktorer som leder till försämrad skottprecision över tid under matchaktivitet hos handbollsspelare? Med statistiskt signifikanta studier i ryggen är vår teori att detta har att göra med uttröttade stabiliserande muskler i och omkring axeln, samt försämrad axelergonomi vilket föranleder felaktig/försämrad signalering från axel/skuldra till hjärnan, även kallat proprioception.