VÅRA TJÄNSTER

För företag
Vill ni…
…skapa en bättre hälsa och friskare personal på er arbetsplats?
…minska sjukskrivningar och öka effektiviteten hos era anställda?
Friskare personal, färre sjukskrivningar  
Företagets viktigaste resurs är människan. Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering. Hälsans största hot idag är att så många människor har stillasittande och monotona arbeten som utsätter kroppen för slitage och felbelastning. Även fysiskt ansträngande arbeten som innehåller tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar sliter på kroppen. Leder och muskler överbelastas. Genom samarbete med oss kan man bibehålla effektiviteten och produktiviteten i företaget.
Vår vision är att:  
  • Stå för en hög kvalité och kompetens vad gäller undersökning, behandling och rehabilitering.
  • Skapa en större förståelse hos såväl arbetsgivare som anställda om orsaken till besvär samt behandlingen av dessa.
  • Erbjuda helhetslösningar för företag vad gäller förebyggande och rehabiliterande behandling samt träning och utbildning.
Vi vänder oss till er som vill:  
  • Få en friskare och välmående personal med bättre hälsa
  • Minska sjukskrivningarna och öka effektiviteten i företaget
  • Arbeta långsiktigt i syfte att förebygga arbetsrelaterade besvär
  • Få snabb och adekvat behandling och rådgivning vid akuta besvär
  • Öka kunskapen om hälsa hos era anställda, genom föreläsningar och föredrag.
 
För att nå våra mål så arbetar vi i huvudsak med 4 olika inriktning:  
 
 
Skatteregler  
Sedan 1 januari 2004 gäller nya, generösare skatteregler för friskvård. Flera typer av friskvård har nu blivit skattefria för anställda och fullt avdragsgilla för arbetsgivaren när arbetsgivaren betalar dem. Massage samt naprapatbehandling hör till de behandlingar som är skattefria och avdragsgilla. Det är också fritt fram för arbetsgivaren att subventionera personalens friskvård.